Etusivu Palvelut Työntekijät Tilat Sijainti Yhteystiedot

Toimintaterapiaa monipuolisesti

Lahden Toimintaterapiapalvelu antaa toimintaterapiaa ja sensorisen integraation terapiaa lapsille ja varhaisnuorille.

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön ja lapsen ja terapeutin väliseen vuorovaikutukseen. Terapia toteutuu lapsen luontaisen toiminnan ja leikin avulla tarkoin suunnitellussa terapiaympäristössä. Terapian tavoitteena on tukea lapsen kehitystä, toimintakykyä ja omatoimisuutta, vahvistaa lapsen suoriutumista kotona, päivähoidossa ja koulussa.

Terapiassa toimitaan yhteistyössä kodin, lapsen muun toimintaympäristön ja lapsen hoitoon osallistuvien terveyden- ja sosiaalihuollon toimijoiden kanssa. Toimintaterapia on luottamuksellista.

Yhteydenotto toimintaterapeuttiin

I ) Silloin kun terveydenhuollon lähettävä taho esim. terveyskeskus, keskussairaala, lasta hoitava lääkäri, psykologi tai terapeutti tai neuvola suosittelee lapsen kehityksen tueksi toimintaterapiaa tai toimintaterapeutin arviointia.

tai

2) Kun vanhempia huolestuttaa jokin lapsen kehityksessä esim. aistisäätelyn pulmat, karkea- ja hienomotoriikan hankaluudet, hahmottamisen ja käden käytön hankaluudet, hankaluudet leikkitaidoissa ja sosiaalisissa taidoissa, pulmat päivittäisissä toimissa kuten pukemisessa, syömisessä, siirtymisissä.

tai

3) Kun lapsi kuuluu Kelan vaikeavammaisten kuntoutuksen piiriin ja hoitava lääkäri on tehnyt kuntoutussuunnitelman ja suosituksen toimintaterapiasta. Terapian käynnistyminen edellyttää asiakkaan kuntoutushakemuksen hyväksymistä Kelassa ja päätöstä toimintaterapian myöntämisestä. Lahden Toimintaterapiapalvelu Oy on Kelan palveluntuottaja.

Lahden Toimintaterapiapalvelu | Vesijärvenkatu 11 C (4.krs), 15140 Lahti | puh. 044 5311256
Webdesign Kuispaja